Oxford for Kids - Przedszkole Lingwistyczne w Częstochowie

Psycholog i logopeda

Rola psychologa w przedszkolu jest bardzo istotna, poniżej przedstawiamy Państwu niektóre z zadań

  • pomoc w adaptacji dziecka do nowej sytuacji przyjścia do przedszkola
  • obserwacja rozwoju i analiza zachowań dziecka
  • współpraca z kadrą i rodzicami
  • wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  • wsparcie wczesnego rozwoju dzieci poprzez zabawy fundamentalne, elementy kinezjologii edukacyjnej wg. Dennisona
  • rozwijanie u dzieci umiejętności życia w grupie, komunikacji, pewności siebie, poczucia własnej wartości, samodzielności i asertywności poprzez aktywne metody uczenia się
  • rozwijanie mocnych stron dziecka
  • pomoc w radzeniu sobie z własnymi emocjami
  • wspieranie rodziców w trudnej sztuce wychowania