Oxford for Kids - Przedszkole Lingwistyczne w Częstochowie

Wiek przedszkolny czyli karta pamięci na całe życie

Wiemy i pamiętamy o tym, że mały człowiek do 5 roku życia koduje w sobie ABC dalszego życia: -koduje nawyki i zachowania -zdobywa umiejętności i wiedzę -sposób żywienia w tym przedziale wiekowym będzie procentował w dorosłym życiu -rozwija w sobie inteligencję emocjonalną i społeczną. Dlatego kodujemy w dziecku to co najlepsze :)